Znaczenie specyfiki różnych zawodów dla dziecka

Drugie pytanie skierowane do nauczycieli i wychowawców przedszkoli odnosiło się do tego, jakie znaczenie dla dziecka ma zapoznawanie się ze specyfiką różnych zawodów. Odpowiedzi ilustruje |Wykres nr 29|: Wykres nr 29. Znaczenie specyfiki różnych zawodów dla dziecka w opinii Źródło: opracowanie własne. Zdecydowana większość badanej kadry pedagogicznej – 55% (11 osób), uważa, że zapoznawanie dzieci … Czytaj dalej