Style uczenia się

podrozdział pracy magisterskiej Uczenie się – przyswajanie sobie pewnego zasobu wiedzy, wiadomości z jakiejś dziedziny, zdobywanie jakiejś umiejętności, studiowanie czegoś, kształcenie się, wyrabianie sprawności, nawyków. Każdy człowiek preferuje jakiś styl (sposób) uczenia się. Jednak większość ludzi może wykorzystywać elementy z różnych stylów. Psycholog Kolb dokonał podziału na cztery style uczenia się: –       styl pierwszy – … Czytaj dalej