Pedagogika funkcjonalna i socjologiczna

Pedagogika funkcjonalna, zwana naturalizmem pedagogicznym, albo pajdocentryzmem, natywizmem. lub teorią swobodnego wychowania — była bezpośrednią kontynuacją pedagogiki eksperymentalnej. Odzwierciedlała ona ruch reformatorski tzw. nowego wychowania, który wyrósł z. nauk biomedycznych i psychologicznych. Naturalizm w centrum zainteresowania stawiał dziecka. Utożsamiał procesy wychowania jednostki z. tokiem jej naturalnego, spontanicznego rozwoju. Dziecko z. natury jest dobre. Naturalizm nie był prądem jednolitym. Najbardziej znane odmiany to: „ruch szkół aktywnych”, „ruch szkół pracy”, koncepcja „planu daltońskiego” i inne. Rozwinął się w początkach XX w. Przedstawiciele: J. Dewey, G. Kerschensteiner, H. Claparede, A. Ferriere, E. Key, M. Montessori; w Polsce: H. Rowid, Cz. Babicki, K. Jeżewski, J. Korczak, A. Kamiński.[1]

Pedagogika socjologiczna, zwana pedagogiką społeczną, socjologizmem pedagogicznym lub pedagogiką środowisk wychowawczych, głosiła, że wychowanie jest faktem społecznym. Każde społeczeństwo tworzy sobie własny ideał człowieka i ideał wychowania. Socjologizm traktował zjawiska wychowania jako skutek oddziaływań społecznych na jednostki i grupy. Mówił o urabianiu osoby wychowanka da uczestnictwa w grupie. Stosował metody socjologii w badaniach zjawisk wychowawczych. Przedstawiciele: E. Durkheim. P. Natorp; w Polsce: H. Radlińska, S. Karpowicz, L. Krzywicki, F. Znaniecki, J. Bystroń, .J. Chałasiński.[2]


[1] S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX w., Dom Wyd. „Strzelec”, Kielce 1998, s. 32

[2] Ibidem, s. 50-62