Przedstawienie wyników badań

część praktyczna pracy magisterskiej Tabela 1: Typ mózgu badanej młodzieży ze względu na płeć Płeć Cechy umysłu Razem męskie męsko-kobiece kobiece Dziewczęta   8 10 40   58 Chłopcy 28 22 10   60 Razem 36 32 50 118 Badania typów mózgu wskazują na to, że większość dziewcząt ma  umysł  kobiecy  –  69 %, a  … Czytaj dalej