Problemy i hipotezy badawcze

Podjęcie badań pedagogicznych wymaga ustalenia problemu badawczego, który według M. Łobockiego to „swoiste pytanie, określające jakość i rozmier pewnej niewiedzy oraz cel i granicę pracy naukowej”(M. Łobocki 1982 str.55). Przy opracowaniu problemów badawczych na specjalną uwagę zasługują następujące kryteria poprawności metodologicznej: „Precyzyjność w określeniu problemów badawczych. Usytuowanie problemów badawczych na tle dotychczasowych osiągnięć naukowych. Empiryczna … Czytaj dalej