Stare zagadnienia, nowe zasady nauczania

Edukacja globalna powinna umożliwić uczniom, poprzez odpowiednią wiedzę i umiejętności, odpowiedzialne postępowanie w skomplikowanych warunkach powiązanego wzajemnie na różnych płaszczyznach społeczeństwa globalnego. Edukacja globalna jest nie tyle nowym tematem wprowadzanym do programów, co raczej wszechstronną myślą przewodnią nauczenia na wszystkich poziomach. Edukacja globalna jest nauczaniem dla przyszłości. Przystosowanie do życia w społeczeństwie globalnym to nie … Czytaj dalej