Organizacja i przebieg badań własnych

Ponieważ właściwa organizacja badań jest niezmiernie ważna dla prawidłowego ich przeprowadzenia, a także dla maksymalizacji rzetelności uzyskanych rezultatów pracy badawczej – kierowano się więc szczegółowo zaplanowanym schematem procesu badawczego[1].


 

[1] Zob. J. Brzeziński, Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1984r.,  s. 6-17.