Miejsce tematyki związanej ze światem pracy i światem zawodów w planach wychowawczych nauczycieli

Preorientacja zawodowa realizowana przez kadrę pedagogiczną dotyczy tego, jak dużo miejsca ich w planach wychowawczych zajmuje tematyka związana ze światem pracy i Wykres nr 30. Miejsce tematyki związanej ze światem pracy i światem zawodów w planach wychowawczych nauczycieli. Źródło: opracowanie własne. Tematyka związana ze światem pracy i światem zawodów, stanowi stały element planu, ale występuje, … Czytaj dalej