Analiza wyników ankiety 7

siódmy fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 7: Czy przedstawiciele szkół wywarli wpływ na Twój wybór? Wpływ przedstawicieli na wybór szkoły zadeklarowała nieznaczna większość respondentów, tj. 54,3%. Natomiast 45,7% badanych zdecydowanie zaprzeczyło temu, że przedstawiciele wpłynęli na ich wybór. W Grabicach przedstawicielom szkół udało się wpłynąć na większość respondentów (63%). Pozostałą część … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 5

piąty fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 5: Czy znana jest Ci oferta szkół w naszym regionie? Z analizy pytania wynika, iż 83,7% respondentów zna ofertę szkół w regionie. Tylko 11,5% badanych stwierdziła, że nie ma informacji na temat szkół średnich. Zaledwie 4,8% badanych uznała iż nie bierze tej oferty pod uwagę. … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 4

czwarty fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 4: Jakie oczekiwania masz w stosunku do przyszłej szkoły średniej? Postawione pytanie miało na celu przybliżyć nam oczekiwania młodzieży gimnazjów dotyczące przyszłej szkoły średniej. Z badania wynika, iż priorytetowe znaczenie dla respondentów ma wysoki poziom szkoły średniej. Równie ważnym oczekiwaniem tegorocznych kandydatów są kółka zainteresowań. … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 3

trzeci fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 3: Czy są przedmioty, które szczególnie lubisz? W trzecim pytaniu, respondenci zaznajomili nas ze swoimi zainteresowaniami pozaszkolnymi. Okazało się ze 77,77% z nich takie zainteresowania ma, natomiast 22,22% nie przejawia takich zainteresowań. Z badaniu wynikło że najwięcej gimnazjalistów interesuje się sportem i informatyką. Nieznacznie mniej … Czytaj dalej