Analiza wyników ankiety 11

jedenasty fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku Pytanie 11: Jaki rodzaj pracy chciałbyś podjąć? Chęć pracy zgodnej z zainteresowaniami zadeklarowało 61,2% badanych, natomiast 20,8% z nich ma zamiar podjąć pracę w wybranym zawodzie. 11,6% respondentów zamierza znaleźć pracę z możliwością podniesienia kwalifikacja. Zdecydowanie najmniej gimnazjalistów (4,8%) liczy się z podjęciem łatwej pracy. Pracę … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 10

dziesiąty fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku Pytanie 10: Edukację zamierzam skończyć na poziomie? Najwięcej respondentów, bo aż 40,2% liczy się z zamiarem zakończenia edukacji na poziomie studiów wyższych. 23,5% badanych zamierza zakończyć naukę na poziomie technikum. Szkołę policealną chce ukończyć 13,7% respondentów. Identyczna liczba badanych ma zamiar ukończyć studium pomaturalne. 8,8% badanych … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 9

Poniżej dziewiąty fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku Pytanie 9: Dlaczego wybrałeś(aś) tę szkołę? Chęć pracy w wybranym zawodzie zadeklarowało 63,6% respondentów. Jest to główny powód dla którego zdecydowali się na wybraną wcześniej szkołę. 16,2% badanych stwierdziło, że zamierza kontynuować naukę w wybranej szkole, ponieważ nie ma innego wyboru. 12,1% gimnazjalistów wybrało szkołę … Czytaj dalej