Z kim dzieci najchętniej spędzają swój wolny czas

Tabela 5. Wyniki odpowiedzi na pytanie „Z kim spędzasz najczęściej swój wolny czas?”

Chłopcy
Odpowiedź Ilościowo Procentowo (%)
Z rówieśnikami 19 38
Samotnie 6 12
Z rodzicami 2 4
Z rodzeństwem 14 28
Z dziadkami 2 4
Inne 7 14
Dziewczęta
Odpowiedź Ilościowo Procentowo (%)
Z rówieśnikami 13 26
Samotnie 8 16
Z rodzicami 12 24
Z rodzeństwem 13 26
Z dziadkami 2 4
Inne 2 4

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie „Z kim spędzasz najczęściej swój wolny czas?”, ankietowani odpowiadali dowolnie, ponieważ było to pytanie otwarte. Część ankietowanych nie udzieliła żadnej odpowiedzi, ignorując ten aspekt. Wśród osób, które udzieliły odpowiedzi widać, że najczęściej młodzież spędza wolny czas z rówieśnikami oraz rodzeństwem. Ponadto warto dodać, że dziewczęta znacznie częściej niż chłopcy, spędzają wolny czas z rodzicami, co wynika stąd, że mają one większą potrzebę poczucia bezpieczeństwa, a odnajdują ją przy rodzicach, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy nie mają zajęć szkolnych.

Rys. 5. Wyniki odpowiedzi na pytanie „Z kim spędzasz najczęściej swój wolny czas?”

Źródło: opracowanie własne.

Spędzanie czasu wolnego przez badane dzieci w okresie letnim

Tabela 4. Wyniki odpowiedzi na pytanie „Jak spędzasz czas wolny w okresie letnim?”

Chłopcy
Odpowiedź Ilościowo Procentowo (%)
Rower 10 20
Sporty zespołowe 18 36
W domu 2 4
Bieganie 11 22
Spacery 3 6
Inne 6 12
Dziewczęta
Odpowiedź Ilościowo Procentowo (%)
Rower 17 34
Sporty zespołowe 5 10
W domu 9 18
Bieganie 4 8
Spacery 12 24
Inne 3 6

Na pytanie „Jak spędzasz czas wolny w okresie letnim?”, większość chłopców odpowiedziała, że sporty zespołowe i bieganie. Z kolei dziewczęta wskazywały na rower oraz spacery. Różnice w odpowiedziach między obiema grupami wynikają stąd, iż chłopcy bardziej preferują intensywne sporty i wymagające rywalizacji lub dużego wysiłku. Dlatego w okresie letnim wybierają grę w piłkę nożną lub koszykówkę, a ze sportów indywidualnych preferują bieganie, jak iż wymaga ono dyscypliny i samozaparcia. Natomiast dziewczęta bardziej skłaniają się ku rekreacji w okresie letnim, zatem dominują w tym przypadku spacery podczas pięknej pogody oraz jazda na rowerze.Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4. Wyniki odpowiedzi na pytanie „Jak spędzasz czas wolny w okresie letnim?”

Źródło: opracowanie własne.