Analiza wyników ankiety 2

drugi fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 2: Czy są przedmioty, które szczególnie lubisz? Drugie pytanie obrazuje nam zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej przedmiotami szkolnym. Wynika stąd że tylko 24,3% respondentów nie przejawia zainteresowania przedmiotami szkolnymi, natomiast pozostali, tj. 75,7% badanych wykazuje zainteresowanie nimi. Najczęściej wybieranym przedmiotem wśród gimnazjalistów było wychowanie fizyczne, informatyka, matematyka, … Czytaj dalej