Stare zagadnienia, nowe zasady nauczania

Edukacja globalna powinna umożliwić uczniom, poprzez odpowiednią wiedzę i umiejętności, odpowiedzialne postępowanie w skomplikowanych warunkach powiązanego wzajemnie na różnych płaszczyznach społeczeństwa globalnego. Edukacja globalna jest nie tyle nowym tematem wprowadzanym do programów, co raczej wszechstronną myślą przewodnią nauczenia na wszystkich poziomach.

Edukacja globalna jest nauczaniem dla przyszłości. Przystosowanie do życia w społeczeństwie globalnym to nie tylko zdobycie tradycyjnej wiedzy oraz znajomości obsługi komputera, aby móc wejść na rynek pracy. Edukacja globalna zachęca do aktywności w kształtującym się społeczeństwie światowym i umożliwia ją, tworząc warunki dla globalnej  solidarności w myśleniu i działaniu. Dąży ona do rozwijania zdolności poznawczych, społecznych i praktycznych, których potrzebujemy, aby prowadzić życie spełnione i odpowiedzialne, również w złożonych warunkach świata, który staje się coraz bardziej współzależny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *