Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka jest osobą stojącą na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik kieruje się nade wszystko dobrem dziecka i działa na jego rzecz (np. prawo do życia i ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie, do nauki, akceptowanych warunków socjalnych czy ochrona przed przemocą, demoralizacja, zaniedbaniem, wyzyskiem). Głównym zadaniem Rzecznika jest podejmowanie takich działań, których celem nadrzędnym jest zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości[1].


[1] Ustawa z dnia 06.01.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Art. 1-3, Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r. (aktualny stan na dzień 08.04.2008 r.).

Dodaj komentarz