Podsumowanie i wnioski pracy licencjackiej

Dojrzałość szkolną zwaną gotowością szkolną pojmuje się jako osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju psychicznego, który pozwoli sprostać obowiązkom szkolnym. Nie jest ona genetycznie uwarunkowanym procesem samorzutnego rozwoju, lecz składają się na nią różnorodne doświadczenia dziecka w sferze umysłowej, motorycznej, emocjonalnej i społecznej. Zamierzeniem moich badań było ustalenie stanu przygotowania badanych dzieci do rozpoczęcia nauki … Czytaj dalej

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII

TEMAT: HISTORIA MIŁOŚCI RÓŻY I MAŁEGO KSIĘCIA CELE: – Umiejętność wyrażania sądów i opinii dotyczących kontaktów Małego Księcia i róży, – Kształcenie umiejętności nadawania cech charakteru, – Poznanie symbolicznej kreacji róży oraz jej miłości do Małego Księcia, – Zwrócenie uwagi na szczególną wartość miłości METODY: – Dyskusja, – Praca z tekstem, – Heureza, – Metoda … Czytaj dalej

„Mały książę” i jego twórca

Ziemskimi oczami nie znajdziemy gwiazdy Małego Księcia, jest to tylko pyłek unoszący się we wszechświecie; ale właśnie dlatego jego światło rozdzieli się na wszystko, co świeci w noce smutku, i da odpowiedź. I dlatego, że nie można Małego Księcia jako partnera miłości widzieć ani słyszeć, jego śmiech będzie rozbrzmiewał dzięki delikatnym strunom serca rozpiętym między … Czytaj dalej

Twórczość Saint-Exupéry’ego

Twórczość Saint-Exupéry’ego nie jest obfita: jest on autorem siedmiu książek, nie licząc wydanych w latach 1953 – 56 „Letters do Jeunesse”, „Carnets”, „Letters a’ sa Mere” i „Un Sens a’ la Vie”. Utwory te są fragmentami biografii pisarza, poetyckim przetworzeniem życiowego doświadczenia. Saint-Exupéry prawie we wszystkich swych książkach jest narratorem i zarazem głównym bohaterem. Autobiograficzny … Czytaj dalej

Spędzanie przez dzieci czasu wolnego w okresie zimowym

Na pytanie „Jak spędzasz czas wolny w okresie zimowym?”, większość ankietowanych, zarówno chłopców, jak i dziewcząt, wskazało na telewizję i internet, jako te formy aktywności, które zimą absorbują ich najczęściej. Wynika to z faktu, że większość rodziców młodzieży nie stać na to, aby zabrać dzieci w podróż czy wycieczkę na narty, stąd większość dzieci spędza … Czytaj dalej

Okoliczne obiekty do spędzania przez młodzież wolnego czasu zimą

Na pytanie „Czy twoja okolica oferuje wystarczającą liczbę obiektów dla młodzieży do spędzania wolnego czasu zimą?” większość chłopców udzieliła odpowiedzi przeczącej z naciskiem na „nie”, natomiast śród dziewcząt odpowiedzi były bardzo wyrównane, co wskazuje na niezdecydowanie tej grupy badawczej. Taka różnica w odpowiedziach pomiędzy obiema grupami wynika stąd, że większość chłopców chciałoby zimą aktywnie spędzić … Czytaj dalej

Organizacja czasu wolnego wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Niniejsza praca dotyczy sposobów spędzania czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Problemem badawczym jest analiza potencjału w ramach oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, natomiast celem badawczym jest określenie możliwości dalszego rozwoju tych funkcji. W ten sposób postanowiono zagadnienia teoretyczne powiązać z badaniami empirycznymi, aby sprawdzić zasadność postawionych tez. Czas wolny dzieci w … Czytaj dalej

Potencjalny wpływ KGR na profesjonalistów

Zobaczmy jak przedstawiają się odpowiedzi ankietowanych w poszczególnych kryteriach stażu pracy (Tabela 4). Tabela 4. Potencjalny wpływ KGR na profesjonalistów wg kryterium stażu pracy (N=47) Potencjalny wpływ KGR na profesjonalistów 1-5 lat stażu pracy 6 i więcej lat stażu pracy Razem n % n % n % Zmiana mentalności profesjonalistów 20 80% 8 36,36% 28 … Czytaj dalej

Organizacja nauki domowej

Przy organizacji pracy domowej ucznia ważna jest przede wszystkim pora odrabiania lekcji oraz pomoc w nauce, gdy zaistnieją trudności, z którymi uczeń nie może sobie sam poradzić. „Pomoc systematyczna lub doraźna jest potrzebna dość licznej grupie uczniów. Pomoc ta może się przejawiać w różnej postaci. Rozsądna pomoc we właściwym czasie może faktycznie zapobiec niepowodzeniom szkolnym, … Czytaj dalej