Analiza wyników ankiety 10

dziesiąty fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku Pytanie 10: Edukację zamierzam skończyć na poziomie? Najwięcej respondentów, bo aż 40,2% liczy się z zamiarem zakończenia edukacji na poziomie studiów wyższych. 23,5% badanych zamierza zakończyć naukę na poziomie technikum. Szkołę policealną chce ukończyć 13,7% respondentów. Identyczna liczba badanych ma zamiar ukończyć studium pomaturalne. 8,8% badanych … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 9

Poniżej dziewiąty fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku Pytanie 9: Dlaczego wybrałeś(aś) tę szkołę? Chęć pracy w wybranym zawodzie zadeklarowało 63,6% respondentów. Jest to główny powód dla którego zdecydowali się na wybraną wcześniej szkołę. 16,2% badanych stwierdziło, że zamierza kontynuować naukę w wybranej szkole, ponieważ nie ma innego wyboru. 12,1% gimnazjalistów wybrało szkołę … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 8

ósmy fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku Pytanie 8: Jaką szkołę wybrałeś(aś) lub chciałbyś(aś) wybrać? Analiza otrzymanych wyników wskazuje, iż większość respondentów zadeklarowała chęć kontynuacji nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie (38,8%). Na drugim miejscu z deklaracjami 30,1% respondentów znajduje się Zespół Szkół Zawodowych w Gubinie. 20,4% badanych gimnazjalistów postanowiła kontynuować naukę … Czytaj dalej

Testy do pomiaru myślenia

Aneks pracy magisterskiej Testy do pomiaru myślenia LOGICZNE MYŚLENIE (1) Imię i Nazwisko: ……………………………………………………… kl………………. W każdej linii są cztery wyrazy. Trzy z nich mają ze sobą coś wspólnego, co nie odnosi się do czwartego. Podkreśl ołówkiem wyraz nie pasujący do pozostałych w każdej linijce. Czas – 5 minut. 1.Koń Siodło Pole Stajnia 2.Mydło Pasta … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 7

siódmy fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 7: Czy przedstawiciele szkół wywarli wpływ na Twój wybór? Wpływ przedstawicieli na wybór szkoły zadeklarowała nieznaczna większość respondentów, tj. 54,3%. Natomiast 45,7% badanych zdecydowanie zaprzeczyło temu, że przedstawiciele wpłynęli na ich wybór. W Grabicach przedstawicielom szkół udało się wpłynąć na większość respondentów (63%). Pozostałą część … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 6

szósty fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 6: Czy zamierzasz kontynuować naukę w Gubinie? Na kontynuację nauki w Gubinie po zakończeniu edukacji w gimnazjach zdecydowało się 62,9% badanych. 25,7% zadeklarowało niezdecydowanie, natomiast 11,4% zdecydowanie stwierdziło, iż nie zamierza kontynuować nauki w gubińskich szkołach średnich. W gimnazjum w Grabicach najwięcej respondentów (88,9%) chce … Czytaj dalej

Wyniki i omówienie testów

Aneks pracy magisterskiej Logiczne myślenie: (Za każdą dobrą odpowiedź liczymy dwa punkty) – I (Siodło i stajnia służą koniowi). Grzebień. (Nie służy do mycia). Mięso. (Nie jest do picia). (Nie znajduje się na podłodze). Nóż. (Nie jest naczyniem). (Nie jest nakryciem). (Nie nosi się go na głowie). (Nie służy do pisania). (Tylko ona pływa). Piłka … Czytaj dalej

Style myślenia

Myślenie – uświadamianie sobie związków, zależności między rzeczami, zjawiskami; poznawanie, rozumowanie, sądzenie, przypuszczanie, mniemanie; snucie rozważań, zastanawianie się, rozmyślanie. Postrzeganie świata, uczenie się odbywa się, kiedy następuje napływ informacji poprzez system sensoryczny. Zmysły rejestrują najdrobniejsze detale z każdego momentu naszego życia. Nasz system sensoryczny odzwierciedla sposób, w jaki postrzegamy świat, uczymy się, zachowujemy się. Model … Czytaj dalej

Charakterystyka terenu i obiektu badań

Badaniami objęto osiemnaścioro dzieci z klas nauczania początkowego w szkole gminnej. Rysunki dzieci wykonywały w czasie lekcji w obecności wychowawczyni i prowadzącej badania. Technika wykonywania prac była dowolna i jej wybór całkowicie należał do dzieci. Po wykonaniu prac dzieci zostały poproszone o wypełnienie krótkiej ankiety i włożenie wraz z rysunkiem do koperty. Wśród badanych dzieci … Czytaj dalej

Uczelnia Jańskiego

Założyciel sprawuje nadzór nad szkołą i podejmuje decyzje dotyczące szkoły (osobiście lub przez wyznaczonego przez siebie pełnomocnika) w zakresie okre­ślonym przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym. W ramach swoich uprawnień zało­życiel: nadaje szkole statut i może dokonywać w nim zmian; powołuje i odwołuje rekto­ra, kanclerza, dyrektora generalnego, prorektorów (w liczbie do trzech), wicekanclerzy, dziekanów, dyrektorów wydziałów, … Czytaj dalej