Trudności przedszkoli niepublicznych

[podrozdział pracy dyplomowej dotyczącej Współpracy przedszkola z rodziną i środowiskiem wychowawczym] Uczęszczanie dziecka do przedszkola prywatnego związane jest z comiesięczną opłatą, czyli tzw. czesne oraz wpisowym. Opłaty te dotyczą bogatej oferty zajęć, które w przedszkolach państwowych traktowane są jako dodatkowe. Dzieci korzystające z przedszkoli prywatnych mają więc możliwość skorzystania z nauki języka obcego, regularnych wyjazdów … Czytaj dalej

Rozwój myślenia

Rozwój czynności poznawczych jako podstawa różnicującej się aktywności Rozwój inteligencji sensoryczno – motorycznej (0 – 2 lat) – początek rozwoju intelektualnego Piaget – stała kolejność zmian: przekształcenie reakcji odruchowych w czynności psychiczne w toku procesu adaptacyjnego, opartego na 3 podstawowych formach asymilacji: funkcjonalnej (powtarzanie reakcji), uogólniającej (taka sama reakcja – rożne bodźce) i różnicującej (różne … Czytaj dalej

Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka

redakcja naukowa: Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała  Informacje ze wstępu: Rozwój to proces przekształcania się zachowań i struktury psychicznej człowieka w wymiarze całego życia. Istota rozwoju = zmiana Cecha charakterystyczna rozwoju = plastyczność Podejście skoncentrowane na osobie – osoba jako całościowy system.; opisywanie okresów, które tworzą jedną całość – wzór indywidualnego rozwoju Podejście skoncentrowane na zmiennych/funkcjach … Czytaj dalej

Od pamięci dziecka do pamięci dorosłego: refleksje końcowe

opracowanie według rozdziału czternastego książki: M. Jagodzińska, Rozwój pamięci w dzieciństwie, GWP, Gdańsk 2003.   Podstawowe pytania: Jak przebiega rozwój pamięci dziecka do pamięci dorosłego? Co pozostaje a co się zmienia, gdy pamięć się rozwija? Słabe i mocne strony pamięci dziecięcej: Podczas badań z udziałem dzieci występuje tendencję do porównywania ich z dorosłymi. Dorosły stanowi … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 8

ósmy fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku Pytanie 8: Jaką szkołę wybrałeś(aś) lub chciałbyś(aś) wybrać? Analiza otrzymanych wyników wskazuje, iż większość respondentów zadeklarowała chęć kontynuacji nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie (38,8%). Na drugim miejscu z deklaracjami 30,1% respondentów znajduje się Zespół Szkół Zawodowych w Gubinie. 20,4% badanych gimnazjalistów postanowiła kontynuować naukę … Czytaj dalej

Testy do pomiaru myślenia

Aneks pracy magisterskiej Testy do pomiaru myślenia LOGICZNE MYŚLENIE (1) Imię i Nazwisko: ……………………………………………………… kl………………. W każdej linii są cztery wyrazy. Trzy z nich mają ze sobą coś wspólnego, co nie odnosi się do czwartego. Podkreśl ołówkiem wyraz nie pasujący do pozostałych w każdej linijce. Czas – 5 minut. 1.Koń Siodło Pole Stajnia 2.Mydło Pasta … Czytaj dalej

Rozwój fizyczny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku wczesnoszkolnym

„Każde dziecko rozwija się w innym tempie, w odmiennych warunkach środowiskowych, każde jest odrębną indywidualnością. Różni się od swoich rówieśników rozmaitymi cechami fizycznymi i psychicznymi”[1] Na rozwój fizyczny składa się wiele różnorodnych przemian. Dotyczą one zarówno aparatu ruchu, a więc układu kostnego, stawów, mięśni i układu nerwowego, jak i innych układów organizmu:krwionośnego, oddechowego czy trawiennego. … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 7

siódmy fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 7: Czy przedstawiciele szkół wywarli wpływ na Twój wybór? Wpływ przedstawicieli na wybór szkoły zadeklarowała nieznaczna większość respondentów, tj. 54,3%. Natomiast 45,7% badanych zdecydowanie zaprzeczyło temu, że przedstawiciele wpłynęli na ich wybór. W Grabicach przedstawicielom szkół udało się wpłynąć na większość respondentów (63%). Pozostałą część … Czytaj dalej

Organizacja badań

Część metodologiczna pracy magisterskiej Opis badanej grupy Badania testowe przeprowadzono w grupie 118 uczniów (60 chłopców i 58 dziewcząt) czterech typów szkół. Jedną grupę stanowiło 21 uczniów klasy pierwszej Gimnazjum w Mogilnie, drugą – 23 uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr1 w Mogilnie. Trzecia badana grupa to 32 uczniów klasy pierwszej o profilu matematyczno-fizycznym Liceum … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 6

szósty fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 6: Czy zamierzasz kontynuować naukę w Gubinie? Na kontynuację nauki w Gubinie po zakończeniu edukacji w gimnazjach zdecydowało się 62,9% badanych. 25,7% zadeklarowało niezdecydowanie, natomiast 11,4% zdecydowanie stwierdziło, iż nie zamierza kontynuować nauki w gubińskich szkołach średnich. W gimnazjum w Grabicach najwięcej respondentów (88,9%) chce … Czytaj dalej