Organizacja i przebieg badań własnych

Ponieważ właściwa organizacja badań jest niezmiernie ważna dla prawidłowego ich przeprowadzenia, a także dla maksymalizacji rzetelności uzyskanych rezultatów pracy badawczej – kierowano się więc szczegółowo zaplanowanym schematem procesu badawczego[1].

Przed przystąpienie do badań trzeba zadać sobie kilka pytań.

Jednym z nich będzie – czy przeprowadzenie wymyślonych badań będzie możliwe do wykonania?

W omawianym wcześniej przypadku można założyć, że testy są wykonalne – możliwe, że dotrzemy do dziewcząt i chłopców z pewnego gimnazjum. Powyższe pytanie jest istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności naukowej. Pamiętaj, że badania nie zawsze są możliwe. Temat może być dla nas niezwykle interesujący, ale może nie być możliwe dotarcie do respondentów. Na przykład chcemy wiedzieć, dlaczego nastolatki uprawiają prostytucję. Temat na pewno ciekawy, ale jakie jest prawdopodobieństwo, że dotrzemy do młodych prostytutek? Gdzie powinniśmy jej szukać? Nawet gdybyśmy mogli znaleźć ludzi, nie jesteśmy pewni, czy chcieliby z nami porozmawiać. Na to pytanie powinniśmy odpowiedzieć zanim wybierzemy temat pracy.

Powinniśmy się również zastanowić czy na przeprowadzenie badań będą potrzebne jakieś zgody?

W celu przeprowadzenia badań musisz uzyskać zgodę kierownictwa placówki. Może się okazać, że tego nie rozumiemy i musimy zmienić nasz wybór obszaru badań. Nie ma możliwości rozpoczęcia badań bez uprzedniej zgody osoby odpowiedzialnej za daną placówkę. Gdyby rozmowy kwalifikacyjne odbywały się poza szkołą, na wzięcie udziału w ankiecie potrzebowalibyśmy jedynie uzyskania zgody od potencjalnych respondentów. Należy jednak zaznaczyć, że wówczas cel naszych badań powinien zostać całkowicie zrewidowany.


[1] Zob. J. Brzeziński, Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1984r.,  s. 6-17.

Dodaj komentarz