Nauka o wykonywaniu danego zawodu w przedszkolu w opinii rodziców

Uzupełnienie wychowania rodzinnego o elementy związane ze światem pracy i światem zawodów stanowi przedszkole. Mając na wadze istotną rolę rodzica w realizowaniu preorientacji zawodowej, chciałam uzyskać opinię na temat tego, czy dzieci w przedszkolu powinny uczyć się, na czym polega wykonywanie danego zawodu. Oto zgromadzone dane, które ilustruje |Wykres nr 26|:

Wykres nr 26. Nauka o wykonywaniu danego zawodu w przedszkolu w opinii rodziców.

Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa ankietowanych, bo 55% ogółu (11 osób) uważa, że w przedszkolu dzieci powinny uczyć się, na czym polega wykonywanie poszczególnych zawodów. Odpowiedź raczej tak zaznaczyło 40% ankietowanych (8 osób). Zaledwie 1 osoba (5%) uznała, że nie potrafi odnieść się do zadanego pytania. Do wyboru były jeszcze odpowiedzi: raczej nie; nie, ale nie wybrał ich ani jeden rodzic.

Myślę, że w przedszkolach powinno się organizować zabawy, w których dzieci mają okazję poznawać specyfikę poszczególnych zawodów, a także dowiadywać się, na czym polega ich wykonywanie. Dzięki temu, najmłodsi pozyskują nie tylko niezbędną wiedzę, mogą bowiem zapoznać się z charakterem pracy poszczególnych przedstawicieli zawodów. Ponadto, tematyka związana z zawodami może rozwijać w nich zainteresowania i nieznane dotychczas pasje.

Dodaj komentarz