Analiza wyników ankiety 2

drugi fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy

Pytanie 2: Czy są przedmioty, które szczególnie lubisz?

Drugie pytanie obrazuje nam zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej przedmiotami szkolnym. Wynika stąd że tylko 24,3% respondentów nie przejawia zainteresowania przedmiotami szkolnymi, natomiast pozostali, tj. 75,7% badanych wykazuje zainteresowanie nimi. Najczęściej wybieranym przedmiotem wśród gimnazjalistów było wychowanie fizyczne, informatyka, matematyka, jak również biologia, historia oraz sztuka. Najmniej respondentów z kolei wybierało przedmioty humanistyczne, chemię, wiedzę o społeczeństwie i religię.

W gimnazjum w Grabicach młodzież w większości nie przejawia zainteresowania przedmiotami szkolnymi (56%). Pozostała część (44%) podkreślała, że takie zainteresowanie posiada. Najczęściej wybieranymi przedmiotami były tutaj: matematyka, informatyka, język polski oraz geografia.
W Brodach gimnazjaliści przejawiali zainteresowanie szkolnymi przedmiotami (66,7%). Do tych przedmiotów zaliczyli wychowanie fizyczne, sztukę, biologię oraz matematykę. Pozostała część (33,3%) respondentów zakreślała, iż takich zainteresowań nie ma.
W Gubinie w gimnazjum nr 1 badani w większości odpowiadali twierdząco na pytanie – czy są przedmioty które szczególnie lubią (69,6%). Najczęściej wymienianymi przez nich przedmiotami były: informatyka, wychowanie fizyczne oraz historia.
Ostatnie z badanych gimnazjów, tj. gimnazjum nr 2 w Gubinie w zdecydowanej większości przejawia zainteresowanie przedmiotami szkolnymi (75,7%) takimi jak: wychowanie fizyczne, historia, biologia i chemia. Pozostała część (24,3%) nie interesuje się szkolnymi przedmiotami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *