Od pamięci dziecka do pamięci dorosłego: refleksje końcowe

opracowanie według rozdziału czternastego książki: M. Jagodzińska, Rozwój pamięci w dzieciństwie, GWP, Gdańsk 2003.   Podstawowe pytania: Jak przebiega rozwój pamięci dziecka do pamięci dorosłego? Co pozostaje a co się zmienia, gdy pamięć się rozwija? Słabe i mocne strony pamięci dziecięcej: Podczas badań z udziałem dzieci występuje tendencję do porównywania ich z dorosłymi. Dorosły stanowi … Czytaj dalej