Analiza wyników ankiety 8

ósmy fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku Pytanie 8: Jaką szkołę wybrałeś(aś) lub chciałbyś(aś) wybrać? Analiza otrzymanych wyników wskazuje, iż większość respondentów zadeklarowała chęć kontynuacji nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie (38,8%). Na drugim miejscu z deklaracjami 30,1% respondentów znajduje się Zespół Szkół Zawodowych w Gubinie. 20,4% badanych gimnazjalistów postanowiła kontynuować naukę … Czytaj dalej