Analiza wyników ankiety 7

siódmy fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 7: Czy przedstawiciele szkół wywarli wpływ na Twój wybór? Wpływ przedstawicieli na wybór szkoły zadeklarowała nieznaczna większość respondentów, tj. 54,3%. Natomiast 45,7% badanych zdecydowanie zaprzeczyło temu, że przedstawiciele wpłynęli na ich wybór. W Grabicach przedstawicielom szkół udało się wpłynąć na większość respondentów (63%). Pozostałą część … Czytaj dalej

Organizacja badań

Część metodologiczna pracy magisterskiej Opis badanej grupy Badania testowe przeprowadzono w grupie 118 uczniów (60 chłopców i 58 dziewcząt) czterech typów szkół. Jedną grupę stanowiło 21 uczniów klasy pierwszej Gimnazjum w Mogilnie, drugą – 23 uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr1 w Mogilnie. Trzecia badana grupa to 32 uczniów klasy pierwszej o profilu matematyczno-fizycznym Liceum … Czytaj dalej