Analiza wyników ankiety 6

szósty fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 6: Czy zamierzasz kontynuować naukę w Gubinie? Na kontynuację nauki w Gubinie po zakończeniu edukacji w gimnazjach zdecydowało się 62,9% badanych. 25,7% zadeklarowało niezdecydowanie, natomiast 11,4% zdecydowanie stwierdziło, iż nie zamierza kontynuować nauki w gubińskich szkołach średnich. W gimnazjum w Grabicach najwięcej respondentów (88,9%) chce … Czytaj dalej