Analiza wyników ankiety 3

trzeci fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy Pytanie 3: Czy są przedmioty, które szczególnie lubisz? W trzecim pytaniu, respondenci zaznajomili nas ze swoimi zainteresowaniami pozaszkolnymi. Okazało się ze 77,77% z nich takie zainteresowania ma, natomiast 22,22% nie przejawia takich zainteresowań. Z badaniu wynikło że najwięcej gimnazjalistów interesuje się sportem i informatyką. Nieznacznie mniej … Czytaj dalej

Przedstawienie wyników badań

część praktyczna pracy magisterskiej Tabela 1: Typ mózgu badanej młodzieży ze względu na płeć Płeć Cechy umysłu Razem męskie męsko-kobiece kobiece Dziewczęta   8 10 40   58 Chłopcy 28 22 10   60 Razem 36 32 50 118 Badania typów mózgu wskazują na to, że większość dziewcząt ma  umysł  kobiecy  –  69 %, a  … Czytaj dalej