Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Różne sposoby jego ujęcia

PLAN: Wstęp: Wyjaśnienie terminu odpowiedzialności obywatelskiej Odpowiedzialność obywatelska jako podstawowy obowiązek (moralny, patriotyczny) członka organizmu państwowego („Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”) Odpowiedzialność obywatelska – czynnik wpisujący każdego człowieka w koło historii Sposoby ukazywania odpowiedzialności obywatelskiej, w zależności od rodzaju tekstu: Pisma publicystyczne – wskazanie zasad postępowania Ukazywanie ideałów obywatelskich Zbiorowa odpowiedzialność anonimowej grupy obywateli Kolejność … Czytaj dalej

Metody, techniki i narzędzia badawcze w badaniach pedagogicznych

Metody, jak i techniki badań to sposoby postępowania naukowego, mające na celu rozwiązanie sformułowanego uprzednio problemu. Metody są ogólnie zalecanymi sposobami rozwiązywania nurtujących badacza problemów. Natomiast techniki odnoszą się do bardziej uszczegółowionych sposobów postępowania badawczego i faktycznie stosowanych w danej nauce. Są one także metodami badań, lecz nie w ogólnym, ale węższym znaczeniu tego słowa1’9. … Czytaj dalej