KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII

TEMAT: HISTORIA MIŁOŚCI RÓŻY I MAŁEGO KSIĘCIA CELE: – Umiejętność wyrażania sądów i opinii dotyczących kontaktów Małego Księcia i róży, – Kształcenie umiejętności nadawania cech charakteru, – Poznanie symbolicznej kreacji róży oraz jej miłości do Małego Księcia, – Zwrócenie uwagi na szczególną wartość miłości METODY: – Dyskusja, – Praca z tekstem, – Heureza, – Metoda … Czytaj dalej

Zaburzenia w spostrzeganiu wzrokowym

Zaburzenia w spostrzeganiu wzrokowym ujawniają się w: trudności wyodrębniania części w złożonej całości oraz scalania poszczególnych części w całość, trudności w dostrzeganiu różnic między przedmiotami, obrazami i układami przestrzennymi podobnymi, lecz nie identycznymi oraz podobieństw w układach pozornie całkowicie różnych, trudności w odwzorowywaniu graficznym i przestrzennym złożonych struktur przede wszystkim o charakterze abstrakcyjnym (kształty geometryczne, znaki graficzne), trudności rozumienia, wnioskowania na materiale obrazowym (H. … Czytaj dalej