Od pedagogiki segregacji do niesegregacji

Tabela Nr 3 OD DO Izolacja dziecka od rodziny (opieka w instytucjach) wspieranie rodziny (wspieranie dziecka w lokalnym środowisku) Można pomagać samemu dziecku nie jest możliwe bez udziału rodziny Dzieci specjalne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym Koncentracja na zaburzeniach, brakach, aspektach medycznych, leczeniu koncentracja na mocnych stronach dziecka, pozytywach rodziny, aspektach społeczno-edukacyjnych Statyczne rozumienie potrzeb dziecka dynamiczne, … Czytaj dalej

Problemy i hipotezy badawcze

Podjęcie badań pedagogicznych wymaga ustalenia problemu badawczego, który według M. Łobockiego to „swoiste pytanie, określające jakość i rozmier pewnej niewiedzy oraz cel i granicę pracy naukowej”(M. Łobocki 1982 str.55). Przy opracowaniu problemów badawczych na specjalną uwagę zasługują następujące kryteria poprawności metodologicznej: „Precyzyjność w określeniu problemów badawczych. Usytuowanie problemów badawczych na tle dotychczasowych osiągnięć naukowych. Empiryczna … Czytaj dalej