Wnioski i postulaty pedagogiczne

zakończenie pracy magisterskiej o kampaniach społecznych W poniższej pracy zostały scharakteryzowane reklamy społeczne emitowane w 2011 roku. Uzupełnieniem do analizy, były wywiady z pracownikami agencji reklamowych, dzięki, którym lepiej można poznać proces tworzenia reklam społecznych. Analiza wyników badań empirycznych umożliwia sformułowanie wniosków i spostrzeżeń dotyczących reklamy społecznej. Reklama społeczna to reklama, na którą dość często … Czytaj dalej