Organizacja czasu wolnego wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Niniejsza praca dotyczy sposobów spędzania czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Problemem badawczym jest analiza potencjału w ramach oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, natomiast celem badawczym jest określenie możliwości dalszego rozwoju tych funkcji. W ten sposób postanowiono zagadnienia teoretyczne powiązać z badaniami empirycznymi, aby sprawdzić zasadność postawionych tez. Czas wolny dzieci w … Czytaj dalej

Czas wolny w pedagogice

Pedagogika społeczna określa czas wolny, jako ten, który pozostaje tylko i wyłącznie do dyspozycji człowieka po wypełnieniu wszelkich obowiązków zawodowych oraz niezbędnych powinności domowych. Nie ma wówczas żadnego nakazu zewnętrznego. Człowiek wykorzystuje swój czas w taki sposób, jaki zechce. Jest to w tym przypadku wolność do wybierania własnych form zagospodarowania nim zgodnie z własnymi potrzebami … Czytaj dalej