Konferencja Grupy Rodzinnej

Poniższy wykres (Wykres 3) przedstawia graficznie odpowiedź na to pytanie wg kryterium stażu pracy.

Wykres 3. Konferencja Grupy Rodzinnej jest wg respondentów wartościową propozycją pracy z rodziną wg kryterium stażu pracy (N=47)

Źródło: badania własne.

Jak widać na powyższym wykresie wszystkie osoby uważają, że metoda Konferencja Grupy Rodzinnej jest zdecydowanie wartościową propozycją dla rodzin doświadczających sytuacji problemowej, jedynie młodzi pracownicy ze stażem do 5 lat pracy nie mają w pełni wypracowanego zdania, jednak stanowią bardzo małą grupę (4%). Postrzegając Konferencję Grupy Rodzinnej za wartościową metodę pracy przez profesjonalistów w tej dziedzinie wnioskować można, iż znajdzie ona swoje miejsce i zastosowanie w małopolskim systemie pomocy dziecku i rodzinie.