Warunki lokalowe

Ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie szkolne dziecka są warunki mieszkaniowe. Warunki mieszkaniowe mają istotny wpływ na postępy szkolne dzieci. Na podstawie badań z literatury stwierdzono, że w miarę zagęszczania się powierzchni mieszkaniowej obniżały się postępy szkolne ucznia. Na warunki mieszkaniowe wpływają następujące czynniki: ilość pomieszczeń mieszkalnych, miejsce do nauki ucznia, warunki snu dziecka. Tabela: 4. … Czytaj dalej