Warunki lokalowe

Ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie szkolne dziecka są warunki mieszkaniowe. Warunki mieszkaniowe mają istotny wpływ na postępy szkolne dzieci. Na podstawie badań z literatury stwierdzono, że w miarę zagęszczania się powierzchni mieszkaniowej obniżały się postępy szkolne ucznia. Na warunki mieszkaniowe wpływają następujące czynniki: ilość pomieszczeń mieszkalnych, miejsce do nauki ucznia, warunki snu dziecka.

Tabela: 4. Warunki lokalowe rodziny.

Warunki lokalowe rodziny Osiągane wyniki w nauce Razem
bdb i dobre dost i mierne L %
L % L %
1 pokój 2 4 21 42 23 2
2 pokoje 17 34 7 14 24 17
3 pokoje i więcej 3 6 3 3
N 22 44 28 56 50 22

W moich badaniach przeważają rodziny biedne, czasami mieszkające wspólnie z dziadkami. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzam, że najwięcej badanych uczniów – 42% otrzymało oceny słabe. Są to uczniowie z rodzin wielodzietnych zajmujących 1 pokój, tylko 4% uczniów z tej grupy uzyskało oceny dobre.

Najliczniejsza grupę stanowią uczniowie zajmujący 2 pokoje – 48%. Z grupy tej 34% uczniów uzyskało wyniki dobre – są to dzieci z rodzin mniej licznych (głównie 2 dzieci). Tam gdzie pomieszczeń było 3 i więcej nie zanotowano ocen dostatecznych i miernych.

Potwierdza się zatem stwierdzenie, że w miarę zagęszczania powierzchni mieszkalnej obniżają się postępy szkolne.

W warunkach ciasnoty mieszkaniowej dziecko nie może zaznać chwili spokoju, ciągle ktoś komuś przeszkadza, dorośli są roz­drażnieni, często dochodzi do sprzeczek lub kłótni. Mieszkanie nie zapewniające minimum wygody jest źródłem konfliktów, a nawet przyczyną nerwic. Dla dziecka sytuacja taka jest tym bardziej szkodliwa, że to właśnie ono – dziecko najczęściej odczuwa ciasnotę mieszkaniową. Zatem ciasne mieszkanie stwarza gorsze warunki rozwoju różnych zainteresowań dziecka i ogranicza możliwości jego pracy w domu. Jeżeli czas w domu nie jest rozdysponowany na potrzeby poszczególnych członków rodziny to mimo najszczerszych chęci, dzieci nie odnoszą sukcesów w nauce. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że średnio na jedno pomieszczenie przypada 3 osoby.

Bardzo ważne jest także, czy dziecko w mieszkaniu ma swoje miejsce pracy, miejsce na książki, ciszę w czasie odrabiania lekcji i czy jest zrozumienie potrzeb dziecka ze strony rodziców.

W poniższej tabeli przedstawię miejsce do pracy dzieci w poszczególnych rodzinach, a więc związek z osiąganymi wynikami.

Tabela: 5. Miejsce pracy dziecka w domu.

Miejsce pracy (nauki) dziecka w domu Osiągane wyniki w nauce Razem
bdb i dobre dost i mierne L %
L % L %
Własny pokój 3 6 3 6
Własny kącik, biurko 19 38 10 20 29 58
Brak miejsca do nauki 2 4 16 32 18 36
N 24 44 26 52 50 100

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzam, że dzieci ma­jące własny pokój uzyskały oceny tylko dobre (6%), negatywnych ocen nie zanotowano. Własny kącik i biurko do nauki posiada 58% badanych uczniów i w tej grupie najwięcej jest ocen bdb i dobrych – 38%.

Natomiast tam, gdzie dzieci nie posiadają miejsca do nauki ocen dostatecznych i miernych było najwięcej (32%), a bdb i db tylko 4%.

W przypadkach tych na gorsze wyniki w nauce miały wpływ także inne czynniki tj: negatywna atmosfera domowa, złe warunki materialne i mieszkaniowe, brak konsekwencji w stosunku do dziecka, niski poziom kultury rodziców i czasami alkoholizm. Jak widzimy czynniki te zazębiają się wzajemnie i obciążają dziecko.

Chcę podkreślić, że własne miejsce do pracy jest podstawowym warunkiem wdrożenia dziecka do systematyczności i rozwijania zainteresowań. Tymczasem 36% badanych uczniów nie ma własnego miejsca do odrabiania zadań, gdzie mogłaby spokojnie pracować.