Metody badań pedagogicznych

Metoda to zespól teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego prob­lemu naukowego”.[i] – A. Kamiński „Metoda jest to sposób systematycznie stosowany, to znaczy stosowany w danym porządku z intencją zastosowania go także przy ewentualnym powtarzaniu się analogicznego zadania”.[ii] – W. Zaczyński. Technika jest pojęciem podrzędnym wobec metody … Czytaj dalej

Organizacja i przebieg badań własnych

Ponieważ właściwa organizacja badań jest niezmiernie ważna dla prawidłowego ich przeprowadzenia, a także dla maksymalizacji rzetelności uzyskanych rezultatów pracy badawczej – kierowano się więc szczegółowo zaplanowanym schematem procesu badawczego[1].   [1] Zob. J. Brzeziński, Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1984r.,  s. 6-17.