Geneza i historia zespołu

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach jest instytucją, która w swoim gmachu skupia wiele zespołów artystycznych. Jednym z nich jest Zespół Akrobatyczno – Rewiowo – Taneczny pod nazwą „ Trzpioty”. Zespół powstał w 1978 r. z inicjatywy założycielki Marianny Kiszkurno i miał być dużym zespołem estradowym. W rezultacie utworzono 50-osobowy zespół dziecięcy pod … Czytaj dalej

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka jest osobą stojącą na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik kieruje się nade wszystko dobrem dziecka i działa na jego rzecz (np. prawo do życia i ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie, do nauki, akceptowanych … Czytaj dalej