Geneza i historia zespołu

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach jest instytucją, która w swoim gmachu skupia wiele zespołów artystycznych. Jednym z nich jest Zespół Akrobatyczno – Rewiowo – Taneczny pod nazwą „ Trzpioty”.

Zespół powstał w 1978 r. z inicjatywy założycielki Marianny Kiszkurno i miał być dużym zespołem estradowym. W rezultacie utworzono 50-osobowy zespół dziecięcy pod kierunkiem Marianny Kiszkurno.1

Wykorzystując akrobatyczne zdolności dzieci Marianna Kiszkurno utworzyła zespół akrobatyczno-rewiowo-taneczny. Początkowo pomagali jej trener kieleckiej ”Tęczy” Jan Rutkowski i Anna Czernic. Część dzieci uczyła się tańca, inne śpiewu a osobna grupa ćwiczyła akrobatykę. Pierwszym tańcem jaki opracowano był obrazek pt.,, Wańka-Wsańka”, pełen temperamentu, elementów akrobatycznych i wigoru.

Drugim przygotowanym obrazem scenicznym był marynarski „Wesoły rejs”, w którym muzyka, taniec i akrobatyka były ze sobą integralnie związane. Podczas II Konfrontacji Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Konin 80” zespół wystąpił pod nazwą „Wiercipięty”. Nie spodobało się to dyrektorowi WDK i wtedy zastępca Andrzej Litwin wymyślił inną nazwę „Trzpioty”. Pełna nazwa brzmi „Dziecięcy Zespół Akrobatyczno – Rewiowo – Taneczny Trzpioty”. Właśnie to połączenie akrobatyki, tańca i śpiewu wyróżnia zespół w kraju.2

W 1979 r. zespół liczył 117 dzieci w tym 9 chłopców i 108 dziewczynek w wieku od 6 do 14 lat.3

Pierwszymi członkami tego zespołu byli:

Jest to lista pierwszych członków zespołu z 1979 r. która zamyka się liczbą 116 uczestników.1 Na przestrzeni XV lat liczba ta nie ulegała większej zmianie i w poszczególnych latach wynosiła:

 1.    Beata Cygan
 2.    Monika Bisag
 3.    Anna Barańska
 4.    Anna Durlej
 5.    Anna Janik
 6.    Anna Wójcik
 7.    Iwona Grabarz
 8.    Agnieszka Osman
 9.    Piotr Grabarz
 10.    Anna Orkisz
 11.    Maciej Orkisz
 12.    Małgorzata Nowak
 13.    Renata Strzelec
 14.    Agnieszka Kuc
 15.    Agnieszka Wójtowicz
 16.    Edyta Salomon
 17.    Barbara Bińkowska
 18.    Beata Drab
 19.    Agnieszka Kurkiewicz
 20.    Agnieszka Jackowska
 21.    Edyta Ochocka
 22.    Anna Czyżycka
 23.    Maciej Czyżycki
 24.    Monika Kajda
 25.    Joanna Kowalewska
 26.    Elżbieta Berner
 27.    Joanna Berner
 28.    Izabela   Macyk
 29.    Małgorzata Kopycińska
 30.    Joanna Jamichta
 31.    Justyna Zybura
 32.    Katarzyna Bochenek
 33.    Łucja Ketlińska
 34.    Patrycja Dodosz
 35.    Beata Harhala
 36.    Karolina Chłopek
 37.    Aneta Bat
 38.    Izabela Goska
 39.    Angelika Nowak
 40.    Gabriela Szymaszek
 41.    Beata Zuchańska
 42.    Bronisława Pela
 43.    Monika Magala
 44.    Konrad Smuga
 45.    Agnieszka Gołąbek
 46.    Małgorzata Szymańska
 47.    Izabela Janik
 48.    Sylwia Wierzbicka
 49.    Joanna Kowalczewska
 50.    Luiza Nogaj
 51.    Agnieszka Osman
 52.    Magdalena Pyk
 53.    Jarosław Rozborski
 54.    Michał Piotrowski
 55.    Katarzyna Kowalewska
 56.    Joanna Braniewska
 57.    Kamila Mielniczuk
 58.    Anna Piotrowska
 59.    Łukasz Kamiński
 60.    Bartłomiej Posabkiewicz
 61.    Katarzyna Szopa
 62.    Magdalena Augustowska
 63.    Anna Embingier
 64.    Małgorzata Stempień
 65.    Ewa Tkacz
 66.    Ilona Jasińska
 67.    Magda Chyb
 68.    Beata Kłosowska
 69.    Ewelina Trzpiot
 70.    Anna Juchacka
 71.    Urszula Sowa
 72.    Dagmara Biegańska
 73.    Beata Bujak
 74.    Beata Obara
 75.    Inga Piasecka
 76.    Agnieszka Chabior
 77.    Martyna Solińska
 78.    Elżbieta Czerska
 79.    Milena Grzybowska
 80.    Justyna Grzybowska
 81.    Anna Sas
 82.    Dorota Sikorska
 83.    Agata Bernacka
 84.    Anna Siemieradzka
 85.    Anna Sadowska
 86.    Joanna Wroniewska
 87.    Magda Słupińska
 88.    Małgorzata Wawrzycka
 89.    Sylwia Krzysiek
 90.    Roksana Szydłowska
 91.    Ilona Osuchowska
 92.    Tomasz Tamborski
 93.    Anna Zygmund
 94.    Patrycja Zuchowicz
 95.    Dorota Kozub
 96.    Anna Juszczyk
 97.    Aleksandra Burek
 98.    Ernesta Ziomkowska
 99.    Beata Wólczyńska
 100. Ryszard Łukawski
 101. Iwona Rodak
 102. Renata Posłowska
 103. Małgorzata Moskal
 104. Joanna Bugajska
 105. Regina Sideł
 106. Joanna Książek
 107. Katarzyna Drozdowska
 108. Agata Kaczmarczyk
 109. Katarzyna Orlik
 110. Jolanta Wujek
 111. Edyta Ochocka
 112. Izabela Macek
 113. Anna Anang
 114. Katarzyna Szlęza
 115. Agnieszka Miernik
 116. Małgorzata Kołodziejczyk
 117. Dorota Czwartosz

Tabela nr 2

Rok Liczba członków zespołu w poszczególnych latach
1979 117
1980 120
1981 101
1982 125
1983 115
1984 130
1985 126
1986 119
1987 123
1988 128
1989 106
1990 126
1991 127
1992 135
1993 120
1994 120

Z powyższej tabeli wynika iż największa liczba członków zespołu przypada na rok 1992 i wynosi 135 osób, zaś najniższa na rok 1981 i wynosi 101 osób.1

Zajęcia dydaktyczne odbywają się cztery razy w tygodniu w dwóch grupach po dwie godziny lekcyjne. W prowadzeniu zespołu pomagają szkoły, nauczyciele i rodzice. Od 1979 r. układy choreograficzne opracowuje Marianna Kiszkurno, a od 1989 r. pomaga jej Anna Drzonek. Od 1979 r. zespołowi akompaniowali: Andrzej Lewanowicz i Zdzisław Maurycy, a od 1992 akompaniuje Izabela Wiatr i uczy również śpiewu.

Oprócz wymienionych osób współpracowali jeszcze choreograf: Andrzej Piotrowski, trenerka akrobatyczna Krystyna Lelas – Wątroba, muzyk Wojciech Mazurczak i tancerz Tomasz Dąbrowski.2

Od 1978 r. słowa piosenek i scenariusze układa dyrektor WDK Andrzej Litwin, zaś muzykę komponował do 1993 r. Henryk Morys, Zdzisław Maurycy. Scenografię przygotowuje Stefan Derewlanka. Zespołem opiekuje się Barbara Szular – kierowniczka zespołów artystycznych. Mamy „Trzpiotów” same szyją kostiumy, którym pomaga krawcowa Małgorzata Piątek. Projektowaniem kostiumów zajmuje się Barbara Wałek. Stałą siedzibą zespołu jest WDK w Kielcach.1

Obok pokoju kierownika znajduje się zaplecze zespołu gdzie mieszczą się różne akcesoria i stroje m. in. ludowe, sportowe, kosmiczne, kwiatowe, przedstawiające różne zwierzęta np. krecika, żaby, jaskółki itp. Wszystko umieszczone jest na wieszakach w specjalnych workach zasuwanych na suwak aby zabezpieczyć je przed zniszczeniem i zabrudzeniem. Każdy worek jest podpisany imieniem i nazwiskiem członka zespołu.

Stały kontakt z rodzicami sprawia iż zespół może normalnie funkcjonować. Rodzice sami pokrywają koszty związane z wyjazdami na koncerty poza granice miasta Kielc. Do 1994 r. „Trzpioty” były utrzymywane wyłącznie przez WDK oraz miesięczne płaty w wysokości 10 zł.

Od roku 1994 zespół ma już swoich sponsorów. Jest nim Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ines” Irena i Jan Koźbiał. 11 lutego 1994 r. zespół „Trzpioty” został zarejestrowany do „Stowarzyszenia Przyjaciół „Trzpiotów” z siedzibą WDK w Kielcach.


1 Opracowano na podstawie Kroniki Zespołu

2 Tamże

3 Tamże

1 Opracowano na podstawie Kroniki Zespołu

1 Opracowano na podstawie Kroniki Zespołu

2 Tamże

1 Opracowano na podstawie Kroniki Zespołu

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka jest osobą stojącą na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców.

Rzecznik kieruje się nade wszystko dobrem dziecka i działa na jego rzecz (np. prawo do życia i ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie, do nauki, akceptowanych warunków socjalnych czy ochrona przed przemocą, demoralizacja, zaniedbaniem, wyzyskiem). Głównym zadaniem Rzecznika jest podejmowanie takich działań, których celem nadrzędnym jest zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości[1].


[1] Ustawa z dnia 06.01.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Art. 1-3, Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r. (aktualny stan na dzień 08.04.2008 r.).