Rola muzyki i tańca w umuzykalnianiu dzieci i młodzieży

Zespół Akrobatyczno – Rewiowy „Trzpioty” przygotowuje dzieci i młodzież do właściwego odbioru kultury muzycznej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Wykorzystuje wartości estetyczne i artystyczne muzyki dla indywidualnego rozwoju człowieka i pogłębia jego życie uczuciowe, wyzwala wartości ekspresyjne i wzbogaca formy kontaktów z innymi ludźmi. Krztałtuje wyobraźnię twórczą jako istotny warunek rozwoju jednostki. Na zajęciach … Czytaj dalej

Zainteresowanie dzieci zawodami i specyfiką danego zawodu

Kolejne pytanie zawarte w ankiecie skierowane do nauczycieli i wychowawców przedszkoli dotyczyło ich zdania na temat tego, czy zauważyli, aby dzieci wykazywały zainteresowanie zawodami oraz specyfiką danego zawodu. Dane ilustruje |Wykres nr 31|: Wykres nr 31. Zainteresowanie dzieci zawodami i specyfiką danego zawodu według opinii nauczyciela. Źródło: opracowanie własne. Większość respondentów, stanowiąca 60% (12 osób) … Czytaj dalej