Ulubione zawody dziewczynek

Aby sprawdzić, jak realizowana jest preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym, poprosiłam nauczycieli o wskazanie zawodów, którymi najczęściej interesują się dziewczynki. Oto te, które wymienili |Tabela nr 5|:  Tabela nr 5. Ulubione zawody dziewczynek.  Lp.  Zawód Ilość odpowiedzi 1. nauczycielka, wychowawczyni przedszkola 12 2. lekarka, pielęgniarka 11 3. pracownica biura, banku, poczty 1 4. policjantka (detektyw) … Czytaj dalej

Znaczenie specyfiki różnych zawodów dla dziecka

Drugie pytanie skierowane do nauczycieli i wychowawców przedszkoli odnosiło się do tego, jakie znaczenie dla dziecka ma zapoznawanie się ze specyfiką różnych zawodów. Odpowiedzi ilustruje |Wykres nr 29|: Wykres nr 29. Znaczenie specyfiki różnych zawodów dla dziecka w opinii Źródło: opracowanie własne. Zdecydowana większość badanej kadry pedagogicznej – 55% (11 osób), uważa, że zapoznawanie dzieci … Czytaj dalej