Dokumenty zawierające treści preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym

Badanie dokumentów pozwala stwierdzić, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz programy wychowania przedszkolnego realizują preorientację zawodową i przybliżają dzieciom w wieku przedszkolnym świat pracy i świat zawodów, jednak treści te są mało doceniane w polskim systemie oświaty. Aby zagadnienia związane z preorientacją zawodową stanowiły szerszy aspekt w wychowaniu przedszkolnym, należy przede wszystkim właściwie zweryfikować podstawę … Czytaj dalej

Nauka o wykonywaniu danego zawodu w przedszkolu w opinii rodziców

Uzupełnienie wychowania rodzinnego o elementy związane ze światem pracy i światem zawodów stanowi przedszkole. Mając na wadze istotną rolę rodzica w realizowaniu preorientacji zawodowej, chciałam uzyskać opinię na temat tego, czy dzieci w przedszkolu powinny uczyć się, na czym polega wykonywanie danego zawodu. Oto zgromadzone dane, które ilustruje |Wykres nr 26|: Wykres nr 26. Nauka … Czytaj dalej