Zrównoważony rozwój jest zobowiązaniem

Edukacja globalna ma swoje korzenie w rozmaitych podejściach, zwłaszcza w edukacji dotyczącej rozwoju i pokoju, środowiska i zagadnień interkulturalnych. Stosownie do różnorakiej orientacji edukacyjnej, istnieją rozmaite podejścia w teorii i praktyce. Wszystkie skupiają się na rozwoju możliwym też w przyszłości, zgodnie z Agendą 21, dotyczącą zrównoważonego rozwoju, która została podpisana również przez Polskę w r. … Czytaj dalej

Rzeczywistość lokalna rozumiana w wymiarze globalnym. Cechy konserwatyzmu według Eysencka

Edukacja globalna jest ukierunkowana na integralny i angażujący aktywność ucznia proces nauczania. Różnorodność metod i zmiany perspektywy powinny wspomagać lepsze zrozumienie złożoności świata, przyjęcie wątpliwości i nierozwiązywalnych sprzeczności oraz uczenie się, jak sobie z nimi radzić. W centrum zainteresowania powinno się znajdować, kiedy tylko możliwe, natychmiastowe odnoszenie ich do codziennego życia uczniów. Z ich „doświadczenia … Czytaj dalej

Edukacja globalna wspomaga poczucie odpowiedzialności za współzależności w wymiarze światowym

W odniesieniu do edukacji spotykamy się też często z terminem „wymiar globalny”. Termin ten, podobnie jak terminy „edukacja rozwojowa”, „globalne obywatelstwo” czy „edukacja dla zrównoważonego rozwoju” odnosi się do tych samych podstawowych celów i zasad: aktywnej promocji sprawiedliwości społecznej, równości i zrównoważonego rozwoju. W edukacji „wymiar globalny” jest najbardziej efektywnym podejściem w całym etosie szkolnym. … Czytaj dalej

Edukacja globalna

Edukacja globalna powinna umożliwiać uczniom, poprzez odpowiednią wiedzę i umiejętności, odpowiedzialne działanie w złożonych warunkach wzajemnych powiązań na różnych poziomach społeczeństwa globalnego. Edukacja globalna to nie tyle nowy przedmiot, który należy wprowadzić do programów nauczania, ile raczej wszechstronna zasada przewodnia dotycząca uczenia się na wszystkich poziomach.[1] Edukacja globalna uczy przyszłości. Przystosowanie się do życia w … Czytaj dalej

Rozwój społeczny dziecka a konformizm

Rozwój społeczny oznacza nabywanie umiejętności zachowania się zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami, a więc między innymi kształtowanie się postawy konformistycznej. Stawanie się istotą uspołecznioną opiera się na trzech powiązanych ze sobą procesach socjalizacji. Są to: uczenie się zachowań aprobowanych społecznie, pełnienie ról społecznych, rozwój postaw społecznych. Aby stać się uspołecznionym, dziecko musi nie tylko wiedzieć, jakie … Czytaj dalej