Funkcjonowanie szkoły

Szkoła współczesna wymaga generalnych zmian, nie tylko programowych i organizacyjnych, ale przede wszystkim zmiany jej charakteru i funkcjonowania w odniesieniu do dziecka i jego potrzeb rozwojowych. M. Kwiatkowska i S. Kwieciński zwracają uwagę na to, iż ” proces przemian, którego podstawę prawną stanowi ustawa o systemie oświaty ( z dnia 19 lipca 1991 r.) ma … Czytaj dalej